پلاک کنتاکتور

کنتاکتور اشنایدر پلاک کنتاکتور اشنایدر

لطفا پایین صفحه را مطالعه فرمائید

پلاک کنتاکتور

موضوع: کنتاکتور و مشخصات پلاک آن
کنتاکتور
http://up.redownload.ir/uploads/Kontactor.jpg
کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی می باشند که مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل میدهد.
موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشینهای صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه اندازی و کنترل اکثر ماشینها از کنتاکتور استفاده میشود .
مزایای استفاده کنتاکتورها در ازای کلیدها را میتوان بشرح زیر بیان نمود:
۱.کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتور اقتصادی تر وایمنی تر است.
۲.از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند .
۳.توسط کنتاکتور امکان قطع و وصل مصرف کننده از چندین محل عملی میباشد.
۴.امکان مدار فرمان اتوماتیک مقدور است .
۵.با طراحی مناسب میتوان سرعت قطع ووصل مدار رابالابرد .
۶.حفاظت دستگاه ها مناسب تر و مطمئن تر است .
ساختمان کنتاکتورها:
کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته میشود و یک سری کنتاکت عایق شده را از یکدیگر به آن متصل می باشند و با آن حرکت میکنند.
در قسمت ثابت این مغناطیس الکتریکی فیزیک یک سری کنتاکت دیگر نیز محکم شده است . هنگامی که از سیم پیچ مغناطیسی جریان معینی عبور میکند . کنتاکتهای متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکتهای ثابت فشرده می شوند و در همان حال یک یا چند فنر فشرده شده ویا کشیده می شوند . اما زمانی که ولتاژ قطع شده و یا از حد معینی کمتر شود . نیروی فنرها باعث میشود که این کنتاکتها بطور اتوماتیک از هم جدا شوند.
کنتاکتورهای استاندارد شده دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده (اصلی) و چند کنتاکت فرعی برای مدار فرمان است .
قسمتهای مختلف کنتاکتور عبارتند از:
۱- حامل کنتاکتهای ثابت( باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد )
۲- ترمینال
۳- صفحه فلزی انتهایی برای نصب قسمتهای ثابت روی آن
۴- کنتاکتهای ثابت و متحرک ( این کنتاکتها باید در یک خط قرار گرفته و از پوشش اکسید نقره بمنظور بالا بردن ضریب اطمینان در مقابل کار زیاد در روی آنها استفاده شود )
۵- بوبین کنتاکتور (در کنتاکتور این بوبین طوری طراحی شده است که در مقابل عوامل جوی و نیروهای مکانیکی مقاوم باشد )
۶- ترمینالهای ورودی و خروجی 
۷- سیستم هسته آهنی ثابت و متحرک
۸- قسمت کنترل جرقه
۹- حامل کنتاکتهای متحرک ( این قسمت باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد )
مشخصات پلاک کنتاکتور:
جریانی است که میتواند در شرایط عادی از کنتاکتهای قدرت کنتاکتورو
 در زمان نامحدود بدون قطع عبور نماید.( Ith2)
جریانی است که با اتصال یک بار در هر هفته از کنتاکتهای کنتاکتور بدون 
تاثیر در کارکرد کنتاکتور عبور نماید.(Ith1)
جریانی است که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت از
 کنتاکتهای کنتاکتور بدون تاثیر در کارکرد کنتاکتور عبور نماید. (Ith1)
جریان قابل تحمل برای کنتاکتهای اصلی. (Ie)
مقدار جریانی است که کنتاکتها متوانند در زمان اتصال کوتاه تحمل نمایند. 
(Is)
مقدار ماکزیمم ولتاژی است که کنتاکتهای کنتاکتوردر شرایط کار
 عادی میتوانند تحمل نمایند.(Ue)
مقدار ماکزیمم ولتاژی است که به بوبین کنتاکتور میتوان اعمال کرد.( Uc)
طول عمر مکانیکی کنتاکتورها 10به توان هشت بار قطع و وصل میباشد
(بدون عبور جریان از کنتاکتها)در حالی که این مقدار برای کلیدهای
 معمولی 1000 بار قطع و وصل میباشد.