لیست قیمت اربیس

لیست قیمت اربیس شهریور 95

  مدل توضیحات تصویر قیمت  
  MINI T QRD ساعت آنالوگ روزانه ذخیره دار ریلی ، دیواری و پنلی 770000ریال  
  MINI T QRS ساعت آنالوگ هفتگی ذخیره دار ریلی ، دیواری و پنلی 1000000ریال  
  MINI T D ساعت آنالوگ روزانه بدون ذخیره ریلی ، دیواری و پنلی 700000ریال  
SUPRA QRD ساعت آنالوگ روزانه ذخیره دار ریلی 720000ریال
  SUPRA QRS ساعت آنالوگ هفتگی ذخیره دار ریلی 880000ریال  
  DATA MICROO ساعت فرمان دیجیتال ذخیره دار 32 برنامه 940000ریال  
  DATA LOG ساعت فرمان دیجیتال  ذخیره دار 50 برنامه 1140000ریال  
  ASTRO NOVA CITY ساعت فرمان نجومی دو کانال خروجی 1760000ریال  
  CONTA EMPORTABLE  ساعت شمار  450000 ریال  
T-22 تایمر راه پله (45 ثانیه تا 7 دقیقه) 480000 ریال
DOMO DT ساعت فرمان پریز دار 430000 ریال
  ISIMAT 140D 230V دتکتور حرکتی 140 درجه با چرخش 180 درجه افقی 520000 ریال  
  ISIMAT + دتکتور  حرکتی 200 درجه با چرخش 180 درجه افقی 660000 ریال  
  MULTIMAT دتکتور  حرکتی 200 درجه با چرخش 180 درجه افقی 930000 ریال  
  CIRCUMAT دتکتور حرکتی ایده آل برای هتل ها و ادارات 1080000ریال  
  SPOTMAT ال ای دی  و سنسور حرکتی  قابل تنظیم باطری خور 290000 ریال  
  ECOMAT MINI دتکتور حرکتی آلتراسوند با قابلیت استفاده به صورت پنهان از زیر سقف کاذب 1680000ریال