فروش منبع تغذیه

لیست فروش منبع تغذیه شهریور 95

  سري جریان توان ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی تصویر قیمت مصرف کننده  
  منبع تغذیه FLEX6024A 3A 72W (1PHASE) 115-230VAC 24VDC 1210000  
منبع تغذیه /span>FLEX9024A 5A 120W (1PHASE) 115-230VAC 24VDC 1640000
منبع تغذیه FLEX17024A 7.5A 180W (1PHASE) 115-230VAC 24VDC 1880000
منبع تغذیه FLEX28024A 14A 330W (1PHASE) 115-230VAC 24VDC 2860000
  منبع تغذیه FLEX50024A 25A 600W (1PHASE) 115-230VAC 24VDC 5360000  
  منبع تغذیه FLEX17024B 7.5A 180W (2PHASE) 230-400-500VAC 24VDC 2570000  
  منبع تغذیه FLEX5002B 25A 600W (3PHASE) 400-500VAC 24VDC 5500000