تنظیم بی متال

تنظیم بی متال اشنایدر

55263471-2 لطفا تماس بگیرید موجود

تنظیم بی متال بی متال و شیوه تنظیم آن رله حرارتی(بی متال): دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات وخطا های احتمالی حفاظت کنیم. یکی از راه های حفاظت موتور های الکتریکی استفاده از رله حرارتی و رله مغناطیسی است. رله ی حرارتی موتور را در مقابل اضافه بار(افزایش جریان) حفاظت می کند و رله مغناطیسی در مقابل اتصال کوتاه حفاظت می نماید. این رله بر سر راه کنتاکتور و در مسیر مدار قدرت قرار می گیرد. هر رله حرارتی دارای سه کنتاکت ورودی و سه کنتاکت خروجی است. که در مدار قدرت بین کنتاکتور و مصرف کننده قرار می گیرد. برای بدست آوردن رنج تنظیمی بی متال در راه اندازی مستقیم رنج جریان را برابر جریان نامی و بعضی مواقع تا 20 درصد بیشتر از جریان نامی می توان تنظیم نمود و برای راه اندازی ستاره مثلث از فرمول In×0.58 استفاده می شود . مثال 1 : یک الکترو موتور سه فاز با توان 15KW داریم مطلوبست بی متال مورد نیاز جهت حفاظت این الکترموتور: به صورت تجربی جریان نامی موتور 30آمپر میباشد. اگر راه اندازی مستقیم باشد رنج تنظیمی را تا 20 درصد بالاتر یا برابر جریان نامی موتور قرار می دهیم و در راه اندازی ستاره مثلث 0.58 جریان نامی برابر 17.5 تنظیم می نماییم. اصول ساختمان بی متال: از دو فلزکه دارای ضریب انبساط طولی مختلف هستند تشکیل می شود. این دو فلز در حالت گرم بوسیله غلتک بر روی هم پرس می شوند وبه صورت یک تکه دیده می شوند در نتیجه این دو فلز تشکیل یک بی متال می دهند. در اثر عبور جریان بیش از حد مجاز تیغه ی بی متال گرم شده وچون ضریب انبساط طولی برنج کمتر از آهن است گرما را زود تر احساس کرده و طول آن افزایش می یابد سپس این گرما به آهن انتقال می دهد و هر دو را باهم (تیغه بی متال) به سمت بالا حرکت کرده که این حرکت به طور مستقیم بوسیله ی یک اهرم به کنتاکت ها فرمان متصل شده مدار را قطع می نما ید. رله بی متال های سه فاز ازسه تیغه ی بی متال تشکیل شده اند، که این سه تیغه بی متال توسط سه کنتاکت قدرت جریان برق را انتقال می دهد. این رله دارای دو تیغه ی فرمان است.یک تیغه ی باز ویک تیغه ی بسته از تیغه ی بسته درمدار فرمان استفاده می شود واز تیغه (کنتاکت) باز برای هشدار به اپراتور که اعلام نماید دستگاه توسط رله حرارتی خاموش می باشد. بر روی رله ی حرارتی یک دکمه ریست قرار دارد این دکمه جهت قطع نمودن کنتاکت های بسته وتست سالم بودن بی متال استفاده می شود. بر روی این رله یک ولوم جهت برگشت به حالت اولیه بعد از فرمان قطع در زمان اضافه بار تعبیه شده ، اگر بر روی A باشد برگشت به حالت کار و استارت اتوماتیک بعد از خنک شدن تیغه های بی متال انجام می شود و اگر بر روی H قرار دهیم مدار استارت نمی شود حتی اگر تیغه های بی متال خنک شده باشد و بایست عیب مدار را بر طرف نمود و با زدن دکمه تست مدار را آماده به استارت نمایم.