انواع کلید اتوماتیک

محصول ویژه کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف

55263471-2 لطفا تماس بگیرید موجود

اشنایدر الکتریک، (به انگلیسیکلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر اين کليدها از انواع ديگری از کليدهای اتوماتيک فشار ضعيف هستند که در آمپراژ بالا مورد استفاده قرارمی گيرند. حد بالای جريانی اين کليدها تا 6300آمپر می باشد. مشخصات فني آمپر: از 630 آمپر تا 6300 آمپر 3پل و 4پل ثابت و کشویی كاربرد کاربرد کلید هوایی در ورودی تابلوهای برق بوده و در همه تابلوهای برق فشار ضعیف مورد استفاده قرار می